Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

You are here

Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/I

Описание на работата: 
Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации. Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено / Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК . Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида “С”/ и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020. През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти , предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство. Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.АкредитацияКъм фирмата работи самостоятелноАкредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020. -пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.- контрол на електрозащитни средства. ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ: Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:- Съпротивление на изолация;- Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;- Контрол с повишено напрежение;- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации; Електрически уредби и съоръжения до 1000V:- Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;- Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи ); Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:- Диелектрична якост на трансформаторно масло;- Активно съпротивление на намотките;- Съпротивление на изолация ; Защитни средства:- Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;- Изолиращи и токоизмервателни клещи;- Изолационни щанги за преносими заземители;- Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;- Изолационни килимчета и пътеки; Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:- Скорост на движение на въздуха;- Дебит на въздуха;
Потребителско име: 
bim engenering
Телефон: 
0887 606 556
Снимка: 
Адрес: 
ул. „Димитър Петков“ 117, 1309 ж.к. Зона Б-19, София
Град: 
Рейтинг: 
0
No votes yet