Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

You are here

Избор на дограма

Захванете ли се да строите, или пък да правите основен ремонт на жилището, си едно от най-важните решения който трябва да вземете, е изборът на дограмата. Правилният избор е изключително важен за външния вид на сградата, комфорта в помещенията, от него в голяма степен ще зависи сметката ви за отопление и не на последно място колко ще ви струва самата дограма – в момента на покупката и с натрупване през годините в резултат на нейната поддръжка.     Възможността за избор обаче означава, че трябва да се взимат решения, а за да бъдат оптимални, е необходима достоверна информация. В държава менте голяма част от стоките на пазара, независимо от цената си, са от същата категория. Едни казват „купи си гръцка дограма„, други препоръчват турската, като единственият довод и в двата случая е по-ниската цена.      Разумният човек обаче знае, че икономиите на дребно впоследствие излизат твърде скъпо и когато трябва да се правят дълготрайни инвестиционни разходи, правилното решение е да се купува от световни реномирани производители.      Дограмата е очите на жилището - чрез нея влизаме в пряк контакт с външния свят. Благодарение на дизайна и разположението и, дограмата до голяма степен създава усещането ни за уют, влияе върху функционалността на помещенията и външния облик на сградата. При избора на вида прозорци и дограма трябва да се отчита още нивото на външния шум, топлоизолиращите качества, както и поддръжката.Всичко това в общи линии поставя класическата дилема: каква да бъде дограмата – дървена дограма, пластмасова (ПВЦ) дограма или т.нар алуминиева дограма (от алуминиеви профили). Очевидно става дума за конструкцията на дограмата, а колкото до остъкляването – дискусия няма. Eдиничното прозоречно стъкло е запратено в музея на строителството, а в модерните жилища се използват изключително стъклопакети.      Предимствата и недостатъците на всеки от тези три конструктивни материала са обсъждани вече неведнъж. В резюме може да се каже: дървото и дървената дограма притежава много добри изолационни качества и стабилност, но за разлика от алуминия и РVС с течение на времето се налага интензивна поддръжка. От гледна точка на статиката алуминият и алуминиевата дограма има предимство пред останалите материали, но пък като материал е отличен проводник на топлината и независимо от взетите конструктивни мерки, топлинните загуби през този вид дограма са по-големи (особено при евтините конструкции). Освен това качествената алуминиева дограма, с термоизолиращи мостове в профилите, е и най-скъпа. Сравнителният анализ на предимствата и недостатъците показва, че прозорците от пластмаса (ПВЦ дограмата) обединяват положителните страни на дървените и алуминиевите прозорци и в много голяма степен не притежават техните отрицателни качества. ПВЦ дограмата има вградени усилващи конструкцията метални профили, поради което по устойчивост на измятане и други деформации на крилото не само не отстъпват, но в някои случаи и превъзхождат алуминиевите дограми. Те притежават отлични топлоизолационни качества, устойчиви са на атмосферните влияния и на стареене, не изискват специална поддръжка, а ПВЦ материала дава широк простор и свобода на дизайнерите при проектиране на формата и профила на крилата .Както и при всяко друго производство, решаващ за качеството на дограмата е материалът, от който са изработени. Предимство се дава на поливинилхлоридът (PVC), но очевидно е, че купувачът не може да извършва химически анализи и лабораторни тестове - единственото спасение е да се купува продукция само от реномирани световни производители. Това е гаранция, че след време няма да се съжалява за дребната икономия при покупката на дограма.      Профилите от PVC дограма се армират с различно оразмерени и оформени стоманени усиления (профили с квадратно или правоъгълно напречно сечение) по височина и широчина. Те подсилват статичната устойчивост на конструкцията, което е особено важно при високото строителство. Друго предимство на профилите от PVC е изключителната здравина и еластичност на ъглите. Хомогенното им свързване се извършва чрез заваряване, което ни най-малко не влошава естетичния вид на рамката. Стабилната конструкция и прецизни размери правят пластмасовите прозорци напълно непропускливи към директно обливащата ги дъждовна вода и срещу инфилтрацията на външния въздух през фугите между крилата и касата.     Ако желаете сами да прецените качествата на предлаганата ви дограма, трябва да поискате данни за следните показатели, които реномираните производители посочват в техническите паспорти на своята продукция:     Коефициент на топлопреминаване - К: Неговата стойност определя способността на дограмата да провежда топлина, респективно големината на топлинните загуби. Измерва се във ват (W) за 1 m2за един час при температурна разлика от двете страни на прозореца 1 оС.Колкото този коефициент е по-нисък, толкова по-малки ще бъдат загубите на топлина през прозореца. От училището още е известно, че металите са най-добрите проводници на топлина.     Устойчивост при проливен дъжд - Този показател определя степента на защита, която дава дограмата срещу проникването на дъждовна вода. Поради увеличаване на височината на сградите, нараства и натоварването от поройни дъждове. Поради това по този показател прозорците са разделени условно в три групи с оглед височината на сградата: –А–за сгради с височина до 8 m–В–за сгради до 20 m– С – при височина до 100 m     Коефициент на въздухопроницаемост на фугите - а - Той се измерва с преминалото количество въздух през фугите между крилата и рамката на дограмата при различна разлика в налягането от двете страни на дограмата за определен отрязък от време.В зависимост от този показател тя отново се поставят в три групи според височината на сградата – до8, 20 или 100 m.     Якост на ъглите - Тя се определя чрез изпитване на специален стенд на якостта на разрушаване на конструкцията при нейното натоварване.Многокамерното изпълнение на рамките има изключително висока устойчивост на механично натоварване.     Шумоизолация - dB - Този показател показва степента на заглушаване на външния шум, който, особено в условията на големия град, прави обитаването на сградите крайно некомфортно, намалява работоспособността и в крайна сметка трайно уврежда здравето.Степента на намаляване на нивото на шума зависи най-вече от способността на стъклопакета да поглъща звуковите вълни.Изборът на вида на дограмата трябва да се съобрази и с проветряването на помещенията. С оглед ограничаване на топлините загуби от помещенията се препоръчва краткотрайно, но интензивно, проветряване на помещенията 3-4 пъти дневно.        Тук предимството е на дограма, която може да се отваря чрез завъртане около хоризонтална ос. Проветряването е интензивно, замърсеният топъл въздух в близост до тавана бързо излита навън и не се създават условия за интензивно и не особено приятно за хората течение в помещението.      ПВЦ дограмата позволява на производителя да произвежда прозорци с най-разнообразна форма – правоъгълни, кръгли, арковидни, триъгълни и т.н. Все по-често се използват и конструции с несиметрични крила. Съвременните производствени технологии дават възможност също така за най-различно и трайно оцветяване с широка палитра. Всичко това значително разширява възможностите за избор на архитекта и крайният резултат изцяло ще зависят само от неговото творческо въображение и вашия вкус и предпочитания.     Колкото и важни обаче да са формата и оцветяването на крилата, по-съществен е изборът на най-подходящите за даденото помещение и фасадата като цяло пропорции на дограмата. Така например крилото на широкия и нисък прозорец в отворено положение ще заема неприемливо голяма площ в помещението и същевременно тежкият стъклопакет ще натоварва прекомерно рамката и обкова.За малки помещения например подходящи размери на прозореца са 80 х 130 cm.     Двукрилите прозорци се изпълняват със или без средна отвесна греда. При еднокрилите прозорци нищо не препречва отвора, но за сметка на това натоварването върху рамката може да премине допустимите граници, пък и по-солено за джоба ще се окаже купуването на един голям стъклопакет, защото вероятността едновременно да се счупят стъклата и на двете крила е твърде малка. Поради всичко това не се препоръчва по-голяма дължина на единичното крило от 150 cm.Като при изпълнението им без тази греда се постига пълна ширина на отваряемост. От съображения за стабилност обаче прозорци с ширина повече от 150 см е желателно да бъдат изпълнени със средна греда. При високи конструкции, най-често срещани в стари сгради, поради опасност от падане при почистване желателно е горното прозорче за проветряване да бъде отваряема. Съвет относно правилното и стабилно пропорциониране на прозорците, за да избегнете евентуални смущения и повреди във функционирането на дограмата, бихте могли да получите от специалист на фирмата-производител.     Не маловажно е приобщаването на външния облик на сградата към околната среда и общата архитектура на целия жилищен комплекс.Прозорците от ПВЦ са подходящи и за реставрирането на стари сгради, тъй като различните системи профили дават отлична възможност да се изпълнят и най-малките подробности и детайли от типичните за миналия век строителни стилове. За целта съществуват различни типове шпросни, разделящи стъклопакета, поставени вътре или залепени върху него. Разработени са декоративни лайсни, носещи колони, капители, капаци, парапети и други елементи, повтарящи старата архитектура и връщащи автентичния дух на цели жилищни комплекси.На границата между прозорците и вратите се намират различните плъзгащи врати, които отделят помещението от зимната градина или голямата веранда например. В преобладаващия брой случаи те изпълват целия светъл отвор на помещението и конструкцията им е доста сложна.Българската строителна практика почти изцяло е загърбила спускащите се пред прозорците щори. Това навярно е поредната проява на пренебрежително отношение към енергийните загуби, защото на запад щорите са масова практика. Добре изпълнените и качествени външни щори намаляват енергийните загуби през прозореца до 50%. Освен че допринасят за пестене на енергия и намаляване на проникващия външен шум, спуснатите пред прозореца щори в определени случаи и най-вече вечер подобряват комфорта в помещенията, изолират ги от околната среда и любопитното надничане на съседите.     Съвременните щори се изработват предимно от ПВЦ, те са красиви, лесно се поддържат и задвижват отвътре. Има и конструкции с повишена защита срещу нежелано проникване през прозорците.      Макар че ПВЦ дограмата не е капризна по отношение на поддържането и, тази дейност не бива изцяло да се пренебрегва. Към всяка конструкция се съдържат указания за почистване на рамките и подходящите за целта препарати, а веднъж годишно трябва да се погрижите за гумените уплътнение и за смазване на пантите и заключващия механизъм.Използват се миещи препарати с омекотено действие и памучна кърпа.