Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

You are here

Боядисване с блажни, безирени или лакови бои

 Боядисването с блажни бои се прилага върху всякакви дървени и железни плоскости-врати, прозорци, подове, мебели, стрехи, парапети, огради, върху стени и тавани. За да се получи качествено боядисване с блажна боя е необходимо да се имат предвид и спазват някои основни изисквания. Не бива да се допуска налагането на блажни бои върху предмети, по които има петна от бавно съхнещи животински, растителни или минерални масла. Такива петна и наслоения трябва предварително да се изчистят с натопен памучен парцал в терпентин, бензин или друг разтворител. Ако това не се направи, боята няма да изсъхне, ще лепне и ще се разруши.     Когато нови плоскости от чамов материал имат по-големи чепове, същите трябва да се обгорят с бензинова лампа, за да се освободят от съдържащите се в тях смоли, които ако не се изгорят, по-късно разяждат боята и излизат на повърхността.     При всички случаи, когато се боядисват нови дървени плоскости, стени или тавани, боята се налага върху грундирана /безиросана/ основа с безир, ленено масло или други бързо съхнещи масла. Грундирането /безиросването/ трябва да става само,когато предмета е добре подсушен. При последователното нанасяне на следващите пластове боя плоскостите също трябва да бъдат сухи, защото влагата в дървото или между отделните пластове не позволява да се създаде здрава връзка и боята много скоро се разрушава. Грундираната /безиросана/ дървена повърхност или стена трябва да се изчака да изсъхне и след това да се пристъпи към следващата операция т.е. към маджунирането /китването/ за попълване и изглаждане на пукнатините и грапавините.     Маджунираната /китвана/ повърхност също трябва да се изчака до пълно изсъхване и след това да се шлайфа с гласпапир. Всеки последователен пласт боя трябва да се нанася след пълното изсъхване на предшествуващия пласт.     Както грундирането /безиросването/, така също и следващите отделни слоеве боя трябва да се налагат на тънки и равномерни пластове. Дебелият пласт боя потича, не изсъхва бързо, набръчква се и се разрушава.   Боядисване на нови дървени плоскости и шпакловани       Боядисването изисква да се извършат последователно определени операции по начин както следва:     1. С помощта на шпакла и гласпапир трябва да се отстранят полепналите по плоскостите варови наслоения и грапавини и да се обезпрашат.     2. Плоскостите се грундират /безиросват/, т.е.се намазват с безир-рец.№7. Безира се налага с гъста четка за блажна боя на тънък и равномерен пласт, без да се допуска потичането му. Безиросаните повърхности се изчакват до пълно изсъхване около 48 часа, след което се пристъпва към следващата операция-маджуниране /китване/.     3. Маджунирането има за цел попълването на пукнатините, порите и грапавините, за да се получи равна и гладка повърхност. Маджуна се нанася с шпакла по цялата повърхност като шпаклата се движи по посока жилите на дървото. Ако плоскостта е по-голяма, шпаклата трябва да бъде по-широка. Едновременно с нанасянето /размазването/ на маджуна се извършва и обирането му чрез притискане на шпаклата така, че върху плоскостта да остане тънък пласт, изпълващ само пукнатините, порите и грапавините. За маджуниране на дървени плоскости и стени, изложени на външни атмосферни условия се препоръчва маслен маджун, който се предлага като готов продукт /фабрикат/ в кутии по 1 кг. или маджун, приготвен по рец.№8-в или 8-г, който е по-издръжлив, а за вътрешни плоскости по рец.№8-а или 8-б. Нанесеният пласт маджун трябва да се изчака до пълно изсъхване /масленият безирен маджун съхне по-бавно, 40-50 часа/. Изсъхналата маджунирана повърхност трябва добре да се шлайфа чрез изтъркване с гласпапир, след това с четка или парцал се изчиства от прахта и се пристъпва към следващата операция, т.е. боядисването.     4. За да се получи плътно покритие на дървените повърхности или стени, блажната боя /безирена или лакова, бяла или друг цвят/, трябва да се налага на два или три пласта.     Като задължително правило е както първият, така и следващите пластове боя върху врати, прозорци, стени и др. повърхности да се нанасят отгоре-надолу, т.е. да се започне от горният край и последователно да се боядисва надолу. Боядисването на прозорци най-добре се извършва като се откачат крилата и се боядисат отделно върху маса или изправени. Ако това не е възможно, първо се боядисва касата на прозореца, след това крилата. Боядисването на крилата започва от плоскостите около стъклата, след това фалцовете и най-накрая лицевите плоскости. За да се запазят стъклата от нацапване с боя, препоръчва се при боядисването на плоскостите около тях да се използува малка ламаринка или да се работи по-внимателно и с по-малка четка. Ако се допусне нацапване на стъклото, боята може още докато е прясна да се избърше с памучен парцал или след като изсъхне да се изстърже с ножче за бръснене. Вратите се боядисват обикновено на място, без да се откачат. Нанасянето на боята върху плоскостите се извърш     Боядисването изисква да се извършат последователно определени операции по начин както следва:     1. С помощта на шпакла и гласпапир трябва да се отстранят полепналите по плоскостите варови наслоения и грапавини и да се обезпрашат.     2. Плоскостите се грундират /безиросват/, т.е.се намазват с безир-рец.№7. Безира се налага с гъста четка за блажна боя на тънък и равномерен пласт, без да се допуска потичането му. Безиросаните повърхности се изчакват до пълно изсъхване около 48 часа, след което се пристъпва към следващата операция-маджуниране /китване/.     3. Маджунирането има за цел попълването на пукнатините, порите и грапавините, за да се получи равна и гладка повърхност. Маджуна се нанася с шпакла по цялата повърхност като шпаклата се движи по посока жилите на дървото. Ако плоскостта е по-голяма, шпаклата трябва да бъде по-широка. Едновременно с нанасянето /размазването/ на маджуна се извършва и обирането му чрез притискане на шпаклата така, че върху плоскостта да остане тънък пласт, изпълващ само пукнатините, порите и грапавините. За маджуниране на дървени плоскости и стени, изложени на външни атмосферни условия се препоръчва маслен маджун, който се предлага като готов продукт /фабрикат/ в кутии по 1 кг. или маджун, приготвен по рец.№8-в или 8-г, който е по-издръжлив, а за вътрешни плоскости по рец.№8-а или 8-б. Нанесеният пласт маджун трябва да се изчака до пълно изсъхване /масленият безирен маджун съхне по-бавно, 40-50 часа/. Изсъхналата маджунирана повърхност трябва добре да се шлайфа чрез изтъркване с гласпапир, след това с четка или парцал се изчиства от прахта и се пристъпва към следващата операция, т.е. боядисването.     4. За да се получи плътно покритие на дървените повърхности или стени, блажната боя /безирена или лакова, бяла или друг цвят/, трябва да се налага на два или три пласта.     Като задължително правило е както първият, така и следващите пластове боя върху врати, прозорци, стени и др. повърхности да се нанасят отгоре-надолу, т.е. да се започне от горният край и последователно да се боядисва надолу. Боядисването на прозорци най-добре се извършва като се откачат крилата и се боядисат отделно върху маса или изправени. Ако това не е възможно, първо се боядисва касата на прозореца, след това крилата. Боядисването на крилата започва от плоскостите около стъклата, след това фалцовете и най-накрая лицевите плоскости. За да се запазят стъклата от нацапване с боя, препоръчва се при боядисването на плоскостите около тях да се използува малка ламаринка или да се работи по-внимателно и с по-малка четка. Ако се допусне нацапване на стъклото, боята може още докато е прясна да се избърше с памучен парцал или след като изсъхне да се изстърже с ножче за бръснене. Вратите ва на отделни части. Примерно, когато се боядисва врата, боядисването започва отгоре, някъде до средата, до бравата. При нанасяне на боята, четката се движи еднопосочно нагоре-надолу до покриване с тънък пласт на отбелязаната част от плоскостта. За да се получи равномерен пласт боята се размазва още един път с хоризонтално движение на четката и трети път със съвсем леко притискане на четката пак отгоре-надолу. Така последователно се боядисва и останалата част от вратата, касата или стената. Четката с която се работи, при вземане на боя от кутията не трябва да бъде съвсем пълна. С леко притискане в ръба на кутията, тя трябва да се освободи от излишната боя. Нанесеният първи пласт боя трябва да се изчака не по-малко от 48 часа до пълното изсъхване, след което, ако има пропуски при маджунирането, т.е. недобре попълнени пукнатини и грапавини допълнително могат да се маджунират с корективен маджун рец.№8-д. След изсъхването на корективния маджун, боядисваната плоскост се шлифова леко със ситен гласпапир, обезпрашава се и е вече годна за повторно боядисване. Ако се наложи трето боядисване, предшествуващия втори пласт боя също трябва да се изчака добре да изсъхне. Обикновено, за да се постигне плътно покритие с бяла боя се налага трикратно боядисване, а при боядисване с цветни бои желаната покривност може да се постигне с двукратно боядисване. При боядисване на дървени плоскости и стени вътре в жилището може да се употребяват както безирени, така също и алкидни емайллакови бои, които се продават като готов фабрикат, разреждат се 10-15% с разредител за безирени и лакови бои или с терпентин. Допуска се смесване на безирената с алкидемайллакова боя в съотношение 1:1 с 10-15% разредител. При всички случаи на отваряне на кутиите с безирени или лакови бои, същите трябва добре да се разбъркат, защото много често са утаени на дъното. Когато при отварянето на кутиите се окаже, че горната част на боята е засъхнала, т.е. образували са се твърди ципи, боята трябва да се разбърка и да се прецеди през гъсто сито и тогава да се употреби. За получаването на цветни блажни бои - безирена или алкидна виж Рец.№9-а или 9-б.     Боядисване с блажни бои на стари дървени плоскости и стени     Както всичко друго, така и блажната боя в разстояние на 8-15 години остарява и се разрушава. Този процес е по-бърз, когато предметите са изложени на променливи външни условия или на постоянно изтъркване, миене и др.     Ето защо е прието периодически през няколко години, остарялата и разрушена боя да се подновява. За да се пребоядисат плоскостите със стара, окадена и на места разрушена боя е необходимо:     1. Опушените и силно окадени части да се измият със сапунена вода или разтворител. Ако това не се направи блажната боя, която ще се нанесе няма да изсъхне и дълго време ще залепва.     2. Попуканата и разрушена стара боя трябва с помощта на.шпакла и по-едрозърнест гласпапир да се изстърже и изчисти от праха.     3. Оголените части върху дървото или стената, вследствие. изстъргването на старата боя, трябва да се грундира /безироса/, да се маджунират и шлайфат и след това да се извърши цялостно боядисване един или два пъти на цялата плоскост по същия начин и със същите материали, както това е указано в т.2, 3, 4 на предшествуващата част "Боядисване на нови дървени плоскости и шпакловани стени".     Запазване естествения вид и текстура на дървените плоскости     Когато се желае на дървени части като врати, прозорци, подови дъски, шперплатови облицовки, щори, прозорци, стрехи и др. да се запази естествения им вид и текстура /фладер/ на дървото, това се постига по следния начин.     За да се придаде на повърхността по-светъл цвят и да са подчертае ясно текстурата на дървото, то може да бъде избелено. Това се извършва чрез измиване с памучен парцал или гъба, натопена в разтвор, приготвен от 150-180 гр. хлорна вар, 40 гр. калцинирана сода и 1 л. вода, или пък с разтвор от1л 3%-тна кислородна вода и 100 гр 15%-ов амоняк. Когато се налага да се подсили естествения цвят на дървото, това се постига чрез байцване с воден разтвор на анилинови бои /байц/. Боята се разтваря в топла вода /до 10 гр. боя на 1 л вода/ в зависимост от цвета на боята и желания тон. Разтворът се нанася с памучен парцал или гъба равномерно по повърхността. След като изсъхне избелената или байцвана повърхност отново се шлифова леко с фин гласпапир и се обезпрашава, после се намазва тънко и равномерно с безир или ленено масло с четка или мек памучен парцал. Когато дървото има едри, груби пори, а се изисква повърхността да стане по-гледка, запълването им се извършва с поропопълнител, който се продава като готов фабричен продукт. Такъв може да се приготви от бързосъхнещи масла с безир, ленено масло и др, креда и суха боя с цвят, най-близък до цвета на дървото в съотношение 1:2 или 1:З. Поропопълнителната паста се нанася с мек памучен парцал, като се търка напречно, за да се запълнят като същевременно излишната паста се изчиства. Така приготвената и шлифована повърхност може да се лакира с прозрачен маслен лак /бернщайнлак, алкиден лак, шлайфлак и др. Подобни/. Лакът се нанася с чиста четка за блажна боя два пъти. При първото лакиране лакът се разрежда с 30% терпентин,а при второто с 18-20%. Добре е след като изсъхне първият слой, повърхността да се шлифова леко с гласпапир №160-240, да се изчисти от праха и след това да се нанесе вторият слой. При боядисване по този начин на дървени плоскости, изложени на външни атмосферни влияния прозорци, щори, балконски парапети, стрехи и др., поропълненето може да стане ненужно, а направо дървените плоскости да се покрият с два слоя ленен безир или безцветен алкиден лак, които имат по-голяма издръжливост на външни условия.     Боядисване на подови дъски или паркет     Когато желанието е подовите дъски да запазят естествения си вид и текстура, боядисването се извършва както това е описано в предшествуващата част. Когато се изисква пълно покритие на подовите дъски, боядисването се извършва както следва:     1. Грундиране  на подовите дъски и изчакване до 48 часа, за да зсъхне грундът     2. Маджуниране изцяло на повърхността с оглед запълване на фугите и неравностите с маджун      3. След изсъхване на маджуна, плоскостта се шлайфа и се измита с четка, за да се обезпраши.     4. Боядисването се извършва с  подов лак, който се нанася тънко и равномерно на два пласта. При първия пласт, лакът се разрежда с около 20-25% разредител. При втория пласт с 10-15% разредител.     Боядисване на метални повърхности      Боядисването с блажни бои на метални повърхности-ламаринени покриви, водосточни тръби, радиатори, балконски парапети, огради и др. тръбни инсталации и железни конструкции се извършва по същия начин и със същите материали, както и на дървени части. Разликата се състои в това, че металната повърхност трябва да бъде много добре почистена от ръждата, грундът да е приготвен с оловен или железен минии. Почистването /изстъргването/на ръждата да се извършва с шпакла, стоманена стъргалка или телена четка. За грундиране на пазара се предлага готов минии. Ако такъв не може да се намери, грундът се прави от смесване на безир 30-35 тегловни части с 65-70 тегловни части оловен или железен минии. При работа грундът трябва постоянно да се разбърква с дъсчица, защото бързо се утаява. След нанасянето на грунда /минизирането/ на плоскостта, същият трябва да се изчака да изсъхне, след което да се нанесе следващия пласт безирена или алкидна боя. Когато изсъхне първият пласт боя, за по-пълно покритие се нанася и втори пласт боя.     За да се боядисат метални плоскости и части върху които старата боя е вече изгорена и разрушена е необходимо същата да бъде отстранена, т.е. изстъргана до оголване на метала. Оголените места да се минизират и след това, когато миниумът изсъхне да се нанесе един или два слоя боя на цялата повърхност. При боядисването на нови и стари метални плоскости се работи със същите инструменти и по същия начин, както това е указано в предшествуващия раздел "Боядисване на нови дървени плоскости и стени".     Боядисването на радиатори се извършва със специална крива четка.