Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
Google+ icon
YouTube icon
RSS icon

You are here

Избор на цветовете

 При избор на цветове за жилищни или работни помещения се изисква да се спазят известни закономерности, които произтичат от необходимостта за хармония на цветовете, от големината и изложенията на помещенията, както и от тяхното предназначение. Трябва да се има предвид различното въздействие на цветовете върху настроението и самочувствието на хората, които живеят или работят в новобоядисаните помещения.     Цветовете, както е известно, предизвикат у човека усещане за повече топлина или хладина и затова ние ги делим на топли и студени цветове. Към топлите цветове спадат: червеникави, жълтеникави, оранжеви и др., а към студените: сините, синьо-зелените, гълъбовите и др.     Леките жълтеникави, оранжеви, светло бежови и други топли цветове отразяват по-добре светлината, а по-наситените топли в златисто-оранжево, теракот и др. поглъщат светлината. Ето защо първите се предпочитат за по-тъмни стаи, а вторите за по-светли. Освен това топлите цветове по-добре хармонират с ст. Студените цветове разширяват зрително помещението и трудно хармонират с цвета на мебелите и обикновено придават на лицата безжизнен оттенък. Такива цветове са подходящи за стаи, изложени на силна слънчева светлина и свързани чрез прозорците с озеленени площи, за спални помещения, за коридори и др. по-малки помещения.     От значение за цвета на помещенията са дължината и височината на стените. По-ниските стаи се боядисват с по-наситени цветове. За да има взаимна връзка при оцветяването на отделните помещения в едно жилище се препоръчва една гама на оцветяване. Ако например стаите са в светложълтеникав тон, правилно е да бъде боядисан вестибюла в светло кафяв, бежов цвят.     Прието е таваните да се боядисват в бяло. За по-слънчеви стаи се препоръчва техния цвят да бъде в кремаво, златистожълто и др., с което ще се намали рязката външна светлина. Добре е, ако цветът на тавана и вратите се съчетава с цвета на стените и мебелите, с което в помещението се създава един общ тон. При подбор на цветовете за боядисвано на жилищни и работни помещения трябва да се вземе под внимание и тяхното въздействие върху настроението и самочувствието на човека.     Разглеждайки психологическото въздействие на различни тонове върху човека, се твърди, че червеният цвят действува възбуждащо на психиката, способствува за нарастване на мускулното напрежение, повишава ритъма на дишането и кръвообращението. Оранжевият цвят създава чувство за веселост и способствува за храносмилането. Жълтият цвят създава хубаво настроение, стимулира зрението и нервната система, а за това го наричат най-веселия цвят. Зеленият цвят действува освежаващо и успокояващо и-го наричат най-благоприятния цвят за човека. Синият цвят създава представа за прохлада и действува успокояващо на нервната система. Виолетовият цвят разстройва психиката на човека и го наричат цвят на печала.     Тези характеристики са в достатъчна степен верни, когато се касае за чисти натурални тонове. Всеки един от цветовете обаче има множество оттенъци. Последните оказват различно въздействие върху хората, поради това че реакцията, която се получава не е еднаква за всички. Вярна е общата закономерност: синьо-зеленикавите /студени/ цветове действат успокояващо, а жълтеникаво-червеникавите /топли/ цветове възбуждат нервната система на човека. Горната характеристика на отделните цветове има голямо значение и налага да се вложи повече разбиране и чувство за отговорност при подбора на цвета в зависимост от предназначението на помещението. За работни помещения трябва да се подбира цвят, който да въздействува за подобряване на настроението и оттук за повишаване на производителността на труда, за гостни и спални съответно цветове за развеселяване и успокояване и т.н.